page view image

SUSANNE LUNDENG

Arrangementsinformasjon
event image


Susanne Lundeng – fele og vokal,
Nils-Olav Johansen - gitar og vokal
Erik Nylander – trommer

Torsdag 5. mai held Susanne Lundeng  endeleg konsert i Kabuso igjen!

Susanne er felespelar, folkemusikar og komponist, og reknast som ein av dei viktigaste tradisjonsberarane frå Nord-Noreg. Med si frisinna og ukonvensjonelle blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk, skapar ho med fela sin, ein heilt eigen, personleg og karakteristisk sound.
Musikken er prega av den nordnorske naturen og kulturen ho har vakse opp med, men og av ein kunstnarisk vilje og særeiga skaparkraft.

kabuso
kunsthusetkabuso
hardangerogvossmuseum
øystese
kvam
hardanger
susannelundeng
nilsolavjohansen
eriknylander
folkemusikk
samtidsmusikk
tradisjon
modernefolkemusikk