page view image

KARI BREMNES

Arrangementsinformasjon
event image

Kari Bremnes DUO

Nordvendt, europeisk, ope, stort, personleg og melankolsk – er ord som kan skildre Kari sin musikk.


Den enorme spennvidda i konsertane hennar er ein signatur for Kari Bremnes band. Frå det ljosaste til det ganske mørke og rå.
Og heile tida med ein nærleik til folk og livsskjebne. Kari har skrive songar i 20 år og gjeve ut 15 soloalbum.


Ho har i dag eit større publikum enn nokon gong, med eit stort konsertpublikum i fleire land og eit platepublikum over heile verda.

I duoformat opptrer Kari Bremnes med Bengt Egil Hanssen på tangentar.

Onsdag 9. november kl 21.00 får me eit unikt høve til å oppleve Kari Bremnes i eit sjeldan intimt format i konsertsalen i Kabuso.

kabuso
kunsthusetkabuso
hardangerogvossmuseum
øystese
kvam
hardanger
karibremnes
bengtegilhanssen